1. faq
  2. contact
  1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. aku nieuwsbrief - november 2016...

Nieuws algemeen 24-10-2016

AKU Nieuwsbrief - november 2016

Website

Sinds een maand beschikt de vereniging over haar nieuwe website en daar mogen we trots op zijn.
Arie Bottinga heeft overleg gevoerd over de vormgeving en structuur van de website met MacoGraphics uit Amsterdam, de website bouwer.
Binnen de club hebben Ronald Velten en Arie Bottinga veel tijd en kennis gestoken in de juiste invulling van de website en zij mogen trots zijn op het resultaat.
Verschillende leden zijn benaderd om de redactie te voeren over “hun menupunt” op de website. Binnenkort is de eerste bijeenkomt om te komen tot een goede werkwijze en samenwerking.

Het websitedomein www.aku-uithoorn.nl is weer aktief, zoals bij de eerste website van AKU.
Via de oude website www.aku-uithoorn.com kun je nog doorlinken naar de nieuwe website, in de toekomst is de oude website niet meer zichtbaar en wordt de bezoeker direkt doorgelinkt naar de nieuwe .nl website.

AKU Wandelcentrum

De enorme groei van het aantal leden is mede te danken aan het aantal mensen die via de wandelafdeling lid zijn geworden van AKU. Onder bezielende leiding van trainers Henk de Vries, Karel Demarteau en assistent Leo Tuinenburg zijn op 3 momenten in de week wandelaars in de regio Uithoorn/de Kwakel actief. Daarnaast organiseren de trainers interessante wandeltochten in de omgeving. Onlangs hebben meer dan 25 wandelaars een prachtige tocht van 18 kilometer door Amsterdam gemaakt.
Henk en Karel hebben tevens een grote bijdrage geleverd aan het succes van het initiatief ‘Elke stap telt’. Aan groepen beginnende wandelaars wordt gedurende 12 weken een wandelprogramma aangeboden. Het gaat om een laagdrempelig wandelprogramma voor 55-plussers waarbij opbouwen van conditie en aangaan van sociale contacten centraal staan, met als uiteindelijk doel vitaal en gezond oud worden. Het doel is natuurlijk dat de beginnende wandelaars na deze 12 weken actief blijven wandelen.
Diverse deelnemers aan het programma hebben zich inmiddels aangemeld bij een van wandelgroepen van het AKU Wandelcentrum.

Trainerscurus

Vanaf 30 oktober a.s. gaan twaalf jeugdtrainers van AKU op zondagmorgen een trainerscursus volgen. De cursus omvat 8 zondagochtenden van 9.00 - 12.00 uur op de baan bij AKU.
De cursus wordt gegeven door Thijs Ros en Tim verlaan, die beiden in hun opleiding en trainingsuren veel ervaring hebben opgedaan in het opleiden van jonge atletiektrainers.

AKU is niet alleen blij met deze twee cursusleiders maar ook met de bereidheid van onze jeugdtrainers om de tijd en energie in deze cursus te willen steken.
De laatste 2 jaar is het aantal jonge leden enorm gegroeid en dat geeft de vereniging ook een grote verantwoordelijkheid m.b.t. het op een goede manier begeleiden en trainen van onze jonge leden. Met deze cursus hopen en verwachten we dat te realiseren.
Wij wensen alle jeugdtrainers van AKU veel succes toe tijdens de cursus en gaan er van uit dat zij via deze trainerscursus veel nieuwe kennis vergaren en informatie opslaan om zo nog betere trainingen te kunnen geven aan onze pupillen.

Groei van het aantal leden

AKU maakt op alle fronten een enorme groei door, zowel bij de jeugd als bij de lopersgroepen en de wandel- afdeling. In twee jaar tijd is een groei van 25% gerealiseerd. Dat is iets waar we natuurlijk blij mee zijn maar ook trots op mogen zijn.
Allerlei geledingen in de vereniging hebben zich daarvoor ingezet: trainers, wedstrijdcommissies, jeugdcommissie, de PR-commissie en vele andere vrijwilligers die zich voor de vereniging hebben ingezet.
Op de laatste Open dag b.v. waren meer dan 60 belangstellenden afgekomen en dat heeft in korte tijd bijna 30 nieuwe leden opgeleverd.
Duidelijk is dat onze oudere en jonge atleten goed begeleid worden bij AKU door onze trainers, maar net zo vaak wordt de prettige sfeer bij AKU geroemd.
Ik wil iedereen die daar een rol in speelt of heeft gespeeld een compliment geven.

Sportieve en gezellige afsluiting van het jaar

Zondag 18 december sluiten we het jaar als vanouds weer af met de Kerstcross waar alle leden maar ook ouders en andere familieleden aan mee kunnen doen.
Na de cross is er een gezellig samenzijn in ‘t Klokhuis waar we het jaar met elkaar afsluiten met een drankje en een hapje.
Zet deze zondag alvast in de agenda. Het programma volgt later.

Agenda

19 november : eerste wedstrijd crosscompetitie bij AKU
18 december : Kerstcross en afsluiting jaar
29 januari 2017 : Uithoorns Mooiste de Loop, waaronder de 10 km. Businessloop
Kijk voor alle actuele informatie en verdere Agenda punten op www.aku-uithoorn.nl

Jaarlijkse ledenvergadering

Maandag 20 maart duurt nog even, maar wellicht handig om deze datum voor de jaarlijkse ledenvergadering in je agenda te zetten!