1. Je bent hier:
  2. home
  3. onze club: contributie

Lidmaatschap & Contributie

Zie onderstaande tabel voor de contributie bedragen 2022:

Groep Per jaar in €
Mini pupillen 110,00
Pupillen 124,00
Junioren 147,00
Senioren, masters, lopersgroep - met licentie 157,00
Senioren, lopersgroep - zonder licentie 132,00
Trimgroep, recreanten 112,00
Wandelgroep   82,00
Licentielid   67,00
Donateur   40,00
Ons Tweede Thuis Junioren 124,00
Ons Tweede Thuis Senioren 132,00

Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven worden ieder jaar vasgesteld in de (openbare) algemene ledenvergadering en vervolgens gepuliceerd op de website en gecommuniceerd via email.

In- en uitstromen

Tussentijds instromen kan en contributie wordt dan pro rato berekend.  Tussentijds uitstromen geeft geen recht op restitutie in verband met gedane afdracht naar de Atletiekunie. 

Opzeggen

Opzeggingen dienen voor 1 november ingediend te worden, anders volgt automatische verlenging. Opzeggen kan via schriftelijk via het secretariaat of via een email aan de ledenadministratie (akuleden@gmail.com) .