1. Je bent hier:
  2. home
  3. onze club: contributie

Lidmaatschap & Contributie

Zie onderstaande tabel voor de contributie bedragen 2023:

Groep Per jaar in €
Mini pupillen 117,00
Pupillen 131,00
Junioren 154,00
Senioren, masters, lopersgroep - met licentie 162,00
Senioren, lopersgroep - zonder licentie 137,00
Trimgroep, recreanten 117,00
Wandelgroep   87,00
Licentielid   72,00
Donateur   40,00
Ons Tweede Thuis Junioren 129,00
Ons Tweede Thuis Senioren 137,00

Contributiejaar

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven worden ieder jaar vasgesteld in de (openbare) algemene ledenvergadering en vervolgens gepuliceerd op de website en gecommuniceerd via email.

In- en uitstromen

Tussentijds instromen kan en contributie wordt dan pro rato berekend.  Tussentijds uitstromen geeft geen recht op restitutie in verband met gedane afdracht naar de Atletiekunie. 

Opzeggen

Opzeggingen dienen voor 1 november ingediend te worden, anders volgt automatische verlenging. Opzeggen kan via schriftelijk via het secretariaat of via een email aan de ledenadministratie (akuleden@gmail.com) .