1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. 2e algemene leden vergadering...

Nieuws algemeen 04-10-2021

2e Algemene Leden Vergadering

Agenda 2e Algemene Leden Vergadering 2021 (ALV)

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.30 uur is er een Algemene Leden Vergadering.

Op de agenda staat Wijziging statuten. Via de link onderaan de uitnodiging kunt u de het voorstel voor de Statutenwijziging openen en lezen/printen.

De statuten worden gewijzigd omdat er op 1 juli 2021 een nieuwe wet, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, in werking is getreden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen zoals AKU te verbeteren. De wet is gemaakt om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten de vereniging schaden.

De wet gaat dit tegen door procedures en verantwoordelijkheden vast te leggen. Om aan deze wet te kunnen voldoen moeten onze statuten worden gewijzigd. In de statuten is beschreven wat er moet worden gedaan om de statuten te wijzigen. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Leden Vergadering.
Via de link onderaan de uitnodiging kunt u de het voorstel voor de Statutenwijziging openen en lezen/printen.  Het voorstel ligt ook in 't Klokhuis ter inzage.

Voor een besluit tot het wijzigen van de statuten moeten twee derde van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn in de vergadering. Omdat er tijdens de vergadering van maandag 27 september jl. onvoldoende leden aanwezig waren wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. Deze tweede vergadering vindt plaats op 12 oktober 2021 om 20.30 uur in het clubhuis.

Met de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering en de goedkeuring van de Atletiekunie wordt de notaris (Hekkelman Notarissen NV uit Nijmegen) gevraagd de concept-akte om te zetten in een definitieve akte.

De concept-akte is te lezen, te downloaden en te printen via onderstaande link:
Concept-akte statutenwijziging Atletiek Klub Uithoorn

Uithoorn, oktober 2021
Maarten Moraal, secretaris AKU