1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. de veilige- en positieve vereniging...

Nieuws algemeen 19-01-2022

De veilige- en positieve vereniging

Vertrouwens Contact Persoon
AKU vindt het belangrijk dat iedereen van haar of zijn sport kan genieten. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Veel mensen binnen de club zetten zich hiervoor op een positieve manier in. Desondanks kan het voorkomen dat iemand met een probleem kampt dat hij/zij bij iemand in vertrouwen zou willen voorleggen. Je kunt daarbij denken aan (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, of  vermoedens van kindermishandeling – allemaal vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat.

Het bestuur van AKU heeft Idske Meijer aangesteld als vertrouwenspersoon. Bij haar kan iedereen terecht als het gaat om vragen, een gesprek of een melding van  ontoelaatbaar gedrag binnen de club. Idske is te bereiken via vertrouwenspersoon@aku-uithoorn.nl en op 06-82335445

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering, is neutraal en zal altijd in overleg en met toestemming van de melder van een  probleem vervolgstappen nemen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over de zaken die gemeld worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:
• pesten en gepest worden;
• 'grensoverschrijdend' gedrag: zoals bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);
• de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid, trainer of coach dat je als onprettig ervaart;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je bezorgdheid over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de trainingsgroep;
• twijfels over je eigen gedrag als trainer en/of coach.
• Ook als je twijfelt of je vraag wel bij de vertrouwenspersoon thuishoort, kun je haar benaderen.